Numery kont bankowych
Urząd Skarbowy w Elblągu Urząd Skarbowy w Malborku
Typ Numer Konta Numer Konta
CIT 66 1010 1397 0025 7022 2100 0000 47 1010 1140 0023 3622 2100 0000
PIT 63 1010 1397 0025 7022 2300 0000 44 1010 1140 0023 3622 2300 0000
VAT 16 1010 1397 0025 7022 2200 0000 94 1010 1140 0023 3622 2200 0000
in.d. (karta podatkowa, spadki i darowizny, PCC, grzywny, mandaty, kary pieniężne) 57 1010 1397 0025 7022 2700 0000 38 1010 1140 0023 3622 2700 0000


Legenda:
CIT - podatek dochodowy od osób prawnych
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych np.PIT-4 , PIT-28, PPE, KP, PIT-5, PIT-5L, termin opłaty do 20-go
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier np. VAT-7, termin opłaty do 25-go
in.d - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych


Terminy opłaty podatków z zeznań rocznych:

  • PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych do 31-go stycznia
  • PIT-36, PIT-36L- zasady ogólne, podatek liniowy do 30-go kwietnia
  • PIT-37 – np. z wynagrodzenia, umowy zlecenie do 30-go kwietniaNumery kont bankowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(termin zgłoszenia i wyrejestrowania z ZUS 7 dni !!!)
Rodzaj Numer Konta
Ubezpieczenia społeczne (51) 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
Ubezpieczenie zdrowotne (52) 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
Fundusz Pracy (53) 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Terminy opłat składek ZUS:
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze poza ubezpieczeniowe za dany miesiąc kalendarzowy należy naliczyć i opłacić w następujących terminach:

  • do 5-go dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
  • do 10-go dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacający składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15-go dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy. (np. właściciel +pracownicy, wspólnicy spółki cywilnej)

copyright © by Ek§pert. Designed by cx453Designs™ stat4u